In the vicinity of industrial areas, such as the Botlek area in Rotterdam, it is not inconceivable that serious air pollution could be caused by gas clouds at some point.
artikel

Gifwolk? Entropia neemt actie!


In de nabijheid van industriegebieden, denk aan het Botlekgebied in Rotterdam is het niet ondenkbaar dat op een moment ernstige luchtverontreiniging kan ontstaan door gaswolken.


Op dat moment is het noodzakelijk wat de richting is waarin de wolk zich begeeft en de schadelijkheid voor de mens kan inschatten. Bij rampen en incidenten roept de lokale rampenzender op tot het sluiten van ramen en deuren. Het uitschakelen van het ventilatiesysteem wordt vaak vergeten, en is net zo noodzakelijk. Daarvoor bestaat nu een oplossing: de BOA-V, Bediening Op Afstand voor Ventilatie.

Risico’s

Kijk op de risicokaart van Nederland, en u ziet dat het risico veruit het grootst is in de regio Rotterdam-Rijnmond. Maar ook elders varen schepen en rijden treinen met gevaarlijke stoffen door dichtbevolkt gebied, en overal in Nederland bevinden zich gevarenzones nabij of zelfs ín woongebieden.

risk map of the Netherlands

Gebouwen zijn vaak te gesloten voor voldoende natuurlijke ventilatie en daarom voorzien van centrale mechanische ventilatie voor verversing van de lucht.

Dat betekent dat het systeem buitenlucht naar binnen zuigt. Als er buiten een giftige wolk hangt, is dat gevaarlijk. Het is daarom van belang om de centrale mechanische ventilatie in gebouwen te kunnen stoppen. Veel installaties kunnen echter alleen in de gebouwen zelf worden aan- of uit-geschakeld, en alleen door een aangewezen sleutelhouder. Als er al aan wordt gedacht, zal de sleutelhouder bij een gaswolk de straat niet op gaan om het ventilatiesysteem uit te komen schakelen, of te laat. En het eerste kwartier is bij gifwolken cruciaal.

Breed gedragen

In samenwerking met de brandweer (Veiligheidsregio) van Rotterdam-Rijnmond werd daarom een systeem ontwikkeld, dat vanuit de meldkamer met een eenvoudige druk op de knop de ventilatie van op afstand kan uitschakelen. Dit systeem heet Bediening op Afstand – Ventilatie (BOA-V).

“Veiligheidsbewustzijn ontstaat helaas pas als mensen de bedreiging voelen”, aldus Peter Uithol, senior beleidsmedewerker risico- en crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, als projectleider betrokken bij de ontwikkeling van BOA-V. “Door de hoge verplaatsingssnelheid van een gif- of gaswolk is evacuatie meestal niet de beste optie, maar is het des te belangrijker de ventilatie snel te kunnen sluiten.”

De brandweermeldkamer

Het systeem is geïntegreerd in de werkschermen van de meldkamer. Op het moment dat er een incident wordt gemeld, tekent de centralist op de GIS-kaart een risicogebied af. De software vraagt dan “Wilt u de onderliggende ventilatiesystemen uitschakelen?”. Als de centralist “Ja” aanvinkt, worden de systemen uitgeschakeld. Eenvoudiger kan niet. Het is belangrijk dat deze oplossing in de software zit die de meldkamer dagelijks gebruikt. Als zo’n systeem los staat, en alleen bij rampen wordt ingezet, dan gebruikt een centralist het maar eens in de zoveel jaar. Dat is vragen om vertragingen, verwarring en fouten – zeker in stress situaties zoals een gifwolk.

Zelf schakelen

BOA-V biedt ook de eigenaar van de ventilatiesystemen zelf de mogelijkheid om te schakelen, via een afgeschermde (web)site. Dat kan relevant zijn als er bijvoorbeeld stankklachten zijn, die bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een lokale containerbrand, of het teren van een dak.

Beschikbaarheid

Het uitschakelen gaat via het Entropia-netwerk. Voor dit netwerk is gekozen, omdat je bij incidenten niet op consumenten- en GSM-netwerken kunt vertrouwen. Bovendien heeft Entropia beveiligde verbindingen met verschillende meldkamers van Nederland. De onderliggende applicaties worden op twee locaties buiten de regio gehost, en ook de back-up bevindt zich op een andere locatie. Zo wordt zeker gesteld dat de schakeling op afstand altijd werkt.

Toekomstvast

Door de brandweer (Veiligheidsregio) van Rotterdam- Rijnmond is een lijst met meer dan 100 eisen en wensen opgesteld, waar BOA-V als enige aan voldoet. Bestaande technieken vond men niet toereikend. Entropia garandeert de werking van haar mobiel netwerk voor minimaal 10 jaar. De toe-komst van andere netwerktechnologieën is daarentegen onzeker. In Rotterdam-Rijnmond is BOA-V de facto de standaard interface en wordt doorheen Nederland als enige standaard gezien.

Betrouwbaar

De hele keten kent geen zwakke schakels. Servers zijn dubbel uitgevoerd. Entropia werkt altijd, ook bij rampen, wanneer andere communicatienetwerken wegvallen. De brandweer schakelt zelf. Dat gebeurt vanuit hun eigen software, waar ze dagelijks mee werken. Het systeem test zichzelf automatisch – u weet dat het werkt. Ook kunt u zelf als gebouweigenaar of beheerder schakelen.

Snel en flexibel

BOA-V is inmiddels onderdeel van de meldkamersoftware van de veiligheidsregio (en brandweer) die dagelijks gebruikt wordt. Voor medewerkers is schakelen een routinehandeling. De meldkamer tekent een ‘risicogebied’ af op een kaart. De software vraagt dan zelf: “Wilt u onderliggende ventilatiesystemen uitschakelen?”. Schaalbaar: er kan één pand, één wijk, één stad of één hele regio worden geschakeld. Opties:zelf meekijken / zelf schakelen / waarschuwings berichten.

Doordacht

Het eerste kwartier is cruciaal bij een ramp: BOA-V is daarop ontworpen; elke onnodige schakel en vertraging is geëlimineerd. BOA-V is ontworpen op basis van uitgebreid overleg metonder meer brandweer, gemeente en woningbouwverenigingen. Dat heeft geresulteerd in een weldoordachte oplossing. Het systeem wordt gedragen door verschillende maatschappelijke organisaties. De brandweermeldkamer ziet of het schakelen via Entropia gelukt is. U blijft nooit in het ongewisse of het systeem gefunctioneerd heeft. U krijgt een melding als er door de brandweer geschakeld wordt; dat kunt u ook zelf zien op de afgeschermde site van BOA-V.

Control system software

Wat is Entropia?

Entropia is al sinds 1990 een van de meest vooraanstaande spelers op het gebied van mobiele missiekritische en bedrijfskritische communicatie in Nederland en Belgie. Entropia is eigenaar van het mobiele netwerk. Dit premium netwerk wordt vooral gebruikt door organisaties in de Openbare orde en Veiligheid, de industrie en diverse IIOT sectoren, daar waar hoge eisen gesteld worden aan beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Entropia biedt naast datacommunicatie ook missiekritische en bedrijfskritische spraakcommunicatie met het landelijke TETRA netwerk. Entropia heeft vestigingen in Nederland (Moordrecht) en België (Oostkamp, nabij Brugge), waar in totaal 30-tal mensen werken.

  Hoe kunnen we helpen?